Bine aţi venit pe web-site-ul SAVIN’SKIN!

I. PREAMBUL

SAVIN’SKIN este denumire comercială a S.C. SAVINVIBE S.R.L. (“Compania”) înregistrată la Registrul Comerţului Bucuresti sub nr. J40/10857/2019, C.U.I. RO41531956, cu sediul social în Bucureşti, Sector 4, Str. Mitropolitul Nifon nr.13, Et.2, Ap. 8.

Termenii şi condiţiile de utilizare (“TCU”) prezentate în continuare împreună cu orice document asociat sau inclus guvernează accesul şi utilizarea Web-site-urilor http://www.savinskin.com şi http://www.savinskin.ro, inclusiv accesul la newsletter, conţinutul, funcţionalitatea şi serviciile oferite pe sau prin http://www.savinskin.com şi http://www.savinskin.ro denumite în continuare „Web-site”.

Web-site-ul este oferit și disponibil pentru utilizatorii care au împlinit vârsta de 16 ani. Prin utilizarea Web-site-ului garantați că aveți vârsta legală şi capacitatea de a contracta serviciile oferite de Companie și pentru a îndeplini toate cerințele de eligibilitate anterioare. Dacă nu îndepliniți toate aceste cerințe, nu trebuie să accesați sau să utilizați Web-site-ul.

Vă rugăm să citiți cu atenție TCU înainte de a începe să utilizați Web-site-ul. Dacă nu sunteţi de acord cu TCU sau Politica de confidențialitate, nu trebuie să accesați sau să utilizați Web-site-ul.

Prin citirea TCU acceptaţi, în calitate de Utilizator sau Cumpărător, că aţi fost informat, într-un mod clar şi inteligibil de către Companie, înainte de semnarea unui contract la distanţă („Contractul”), cel puţin cu privire la următoarele aspecte:

 • principalele caracteristici ale Produselor şi serviciilor;
 • identitatea Companiei, inclusiv denumirea şi adresa sa;
 • preţul total al Produselor cu toate taxele incluse şi modalităţile de plată, termenul de livrare sau prestare a serviciilor, modalitatea de solutionare a reclamaţiilor;
 • condiţiile, termenele şi procedurile de exercitare a dreptului de retragere, în cazul ȋn care este prevǎzut acest drept, obligația Cumpǎrǎtorului de a achita taxele de returnare în caz de anulare a comenzilor, precum și formularul tipizat de retrur; ȋn cazul ȋn care dreptul de retragere nu este prevăzut, informaţia conform căruia Cumpǎrǎtorul nu va beneficia de un drept de retragere sau circumstanțele în care îşi pierde dreptul de retragere;
 • mețiuni cu privire la garanțiile legale;
 • durata de valabilitate a Contractului;
 • condiţiile de încetare a Contractului.

TCU pot fi revizuiţi și/sau actualizaţi de Companie după cum consideră necesar la un moment dat. Completările şi/sau modificările aduse TCU intră în vigoare şi au aplicabilitate imediat după postarea acestora pe Web-site. Modificările aduse TCU în legatură cu soluţionarea litigiilor nu sunt aplicabile pentru litigiile notificate anterior datei postării acestora pe Web-site.

Continuarea utilizării Web-site-ului după publicarea TCU, astfel cum au fost modificaţi, reprezintă acordul dumneavoastră privind aceste modificări. Recomandăm Utilizatorilor şi Cumpărătorilor să verifice periodic TCU astfel încat să fie la curent cu orice modificare a acestora.

În cazul în care se constată încălcări ale prevederilor TCU de către Utilizatori sau Cumpărători, Compania îsi rezervă dreptul de a restricţiona accesul la Web-site şi la Servicii imediat şi irevocabil fără notificare prealabilă.

În cazul în care Compania constată încălcări ale TCU şi nu a luat încă nicio măsură privind aceste încalcări, nu înseamnă că prin aceasta Compania a renunţat la dreptul său de lua astfel de măsuri şi/sau sau de a solicita despăgubiri.

TERMENI SI CONDITII DE UTILIZARE

II. DEFINITII

Produse si Servicii : orice produs sau serviciu afişat pe Web-site, care pot face obiectul unei Comenzi

Campanie : acţiunea de a expune în scop comercial, un numar finit de Produse şi/sau Servicii având un stoc limitat și predefinit, pentru o perioadǎ limitată de timp stabilitǎ de către Companie.

Cont : secţiunea din Web-site formată dintr-o adresă de e-mail şi o parolă care permite Cumpărătorului transmiterea Comenzii şi care coţtine informaţii despre Client/Cumpărător şi istoricul Cumpărătorului în Web-site (Comenzi, facturi fiscale, garanții, Bunuri, etc.). Clientul/Cumpărătorul este responsabil și se va asigura ca toate informaţiile înregistrate la crearea Contului sunt corecte, complete şi actualizate.

Comanda : un document electronic ce intervine ca formă de comunicare intre Companie şi Cumpărător prin care Cumpărătorul transmite Companiei, prin intermediul Web-site-ului decizia sa de a achiziţiona Produse si Servicii de pe Web-site.

Comentariu : apreciere sau observaţie cu scop critic, pe marginea unui Review sau a unui alt comentariu.

Continut :

• informatiile de pe Web-site care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament electronic;
• conţinutul oricărui e-mail trimis Cumpărătorilor de către Companie prin mijloace electronice si/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil;
• orice informaţie comunicată prin orice mijloc de către un angajat/colaborator al Companiei, Cumpărătorului, conform informaţiilor de contactare, specificate sau nu de catre acesta;
• informaţii legate de Produsele si/sau Serviciile şi/sau prerţurile/tarifele practicate de Companie într-o anumită perioadă;
• informaţii legate de Produsele si/sau Serviciile şi/sau preţurile şi tarifele practicate de către un terţ cu care Companie are încheiate contracte de parteneriat, într-o anumită perioadă;
• date referitoare la Companie, sau alte date privilegiate ale acesteia.

Contract: reprezintă contractul la distanţă încheiat ȋntre Companie şi Cumpǎrǎtor, fară prezența fizică simultană a reprezentantului Companiei şi a Cumpărătorului.

Coşul meu: secţiunea din Cont care permite Cumpărătorului/ Utilizatorului sǎ adauge Produse sau Servicii pe care doreşte sǎ le achiziţioneze la momentul adaugării sau la un moment ulterior;

Cumparător: Orice Utilizator care plasează o comandă de achizitie pe Web-site.

Comunicare comercialǎ: orice comunicare conţinând informaţii generale şi tematice, informaţii cu privire la Produse similare sau complementare cu cele pe care le-ati achizitionat, informaţii cu privire la oferte sau promoţii, informaţii referitoare la Produse si Servicii adăugate în secţiunea “Cont/Cosul meu” sau “Lista de dorinţe”.

Lista de dorinţe: sectiunea de pe Web-site în care Cumpărătorul/ Utilizatorul poate adǎuga Produse sau Servicii pe care doreşte să le urmărească în vederea unei eventuale achizitii şi pe care, ulterior, le poate şterge sau le poate adǎuga în coșul de cumpărături („Cosul meu”).

Review: o evaluare scrisă de către deținǎtorul sau beneficiarul unui Produs sau Serviciu, evaluare redactată pe baza experienţei personale şi capacitatii acestuia de a realiza comentarii calitative și de a spune dacǎ Produsul sau Serviciul respectă sau nu specificatiile menţionate de cǎtre producător.

Tranzacție: încasarea sau rambursarea unei sume rezultată din vânzarea unui Produs şi/sau Serviciu de către SAVINVIBE sau de către Cumpărător, prin utilizarea serviciilor procesatorului de carduri agreat de cǎtre SAVINVIBE, indiferent de modalitatea de livrare.

Utilizator: orice persoană fizică care are varsta peste 16 ani sau persoană juridică înregistrată pe Web-site, care, prin finalizarea procesului de creare a Contului, si-a dat acordul cu privire la clauzele specifice ale Web-site-ului din sectiunea Termeni si Conditii de Utilizare.

Compania/Vânzător: S.C. SAVINVIBE S.R.L.

Web-site: magazinul online găzduit la adresele http://www.savinskin.com http://www.savinskin.ro.

III. UTILIZAREA WEB-SITE-ULUI

Web-site-ul este oferit și disponibil pentru utilizatorii care au împlinit vârsta de 16 ani. Prin utilizarea web-site-ului Utilizatorul garantează că are vârsta legală şi capacitatea de a contracta Produsele şi/sau serviciile oferite de Companie. Dacă nu sunt îndeplinite toate aceste cerințe, nu este autorizat accesul sau utilizarea Web-site-ului.

Pentru a accesa Web-site-ul sau unele dintre resursele pe care acesta le oferă se cere Utilizatorului să furnizeze anumite informații care trebuie să fie corecte, actuale și complete.

Toate informațiile furnizate pentru utilizarea Web-site-ului sau a oricărei funcții interactive a acestuia sau la înregistrarea pe Web-site sunt reglementate de Politica de Confidențialitate și prin utilizarea Web-site-ului Cumpărătorul îsi dă acordul privind utilizarea de către Companie a acestor informaţii în concordanță cu Politica de Confidențialitate.

Informațiile disponibile pe sau prin intermediul Web-site-ului și serviciile furnizate prin intermediul sau în legătură cu Web-site-ul sunt destinate informării vizitatorilor, Utilizatorilor sau Cumpărătorilor și nu constituie sfaturi sau consiliere medicală. Produsele comercializate prin intermediulul Web-site-ului sunt destinate numai scopurilor cosmetice și nu au fost aprobate de niciun organism de autorizare medicală sau farmaceutică.

Este responsabilitatea Utilizatorilor şi/sau Cumpărătorilor să stabliească dacă Produsele sunt potrivite nevoilor lor și nu este obligaţia şi responsabilitatea Companiei.

Informațiile prezentate pe Web-site au caracter general şi nu cuprind toate informațiile referitoare la subiecte la care se face referire pe acesta (incluzand aici descrierea Produselor), şi prin urmare, Compania nu este răspunzătoare pentru nicio pierdere sau vătămare pe care o pot suferii Utilizatorii şi/sau Cumpărătorii (directă sau indirectă) ca urmare a utilizării informaţiilor de pe Web-site.

Informațiile prezentate pe Web-site nu cuprind toate informațiile referitoare la subiecte la care se face referire pe acesta, incluzand aici descrierea Produselor, au caracter general şi, prin urmare, Compania nu este răspunzătoare pentru nicio eroare sau omisiune cu privire la aceaste informaţii și nu excludem orice răspundere pentru orice acțiune pe care o puteți lua.

În cazul în care prin intermediului Web-site-ului sunt postate opinii, sfaturi, recomandări etc de către Utilizatori, Cumpărători sau orice alte persoane, aceste opinii, sfaturi și recomandări nu sunt creditate de către Companie care nu îsi asumă nicio responsabilitate privind exactitatea, acurateţea, natură defăimătoare etc a acestora.

Este interzisă utilizarea Web-site-ului pentru postarea, încărcarea sau transmiterea de materiale obscene sau pornografice, amenințătoare, rasiste, jignitoare, defăimătoare, încălcând orice lege sau drepturi de proprietate intelectuală, pentru a hărțui, jigni, amenința sau a încălca drepturile a altor persoane, pentru a deteriora sau distrugerea reputației Companiei.

În cazul în care Compania constată existenţa unor astfel de postări îsi rezervă dreptul de a dezvălui orice astfel de informaţii în conformitate cu legea și/sau de a elimina, refuza să posteze sau să editeze orice astfel de informații sau materiale.

Utilizatorul Web-site-ului trebuie să se asigure că toate persoanele care vor accesa Web-site-ul prin intermediul conexiunii sale de internet cunosc prevederile TCU şi se conformează acestora.

Numele de utilizator, ales sau furnizat de Companie, parolele sau orice alte informaţii care fac parte parte din procedurile de securitate ale Companiei, trebuie tratate de Utilizator/Cumpărător ca fiind confidențiale și nu trebuie să le dezvăluie niciunei alte persoane sau entități.

Contul de pe Web-site este un cont personal al Utilizatorului sau, după caz, al Cumpǎrǎtorului. Utilizatorul sau Cumpărătorul nu trebuie sǎ ofere acces la contul personal niciunei terţe persoane prin utilizarea numelui său de utilizator, a parolelor sau a altor informaţii de securitate. Accesarea contului de pe un computer public sau partajat, este sub riscul şi responsabilitatea Utilizatorului sau Cumpărătorului.

Orice acces neautorizat la numele de utilizator sau parolă, sau orice altă încălcare a securității contului Cumpărătorului va fi anunţată imediat de către acesta.

Prin plasarea unei comenzi de achiziţie pe Web-site, Cumpărătorul confirmă acceptarea prevederilor TCU şi încheierea Contractului. Plasarea comenzii pe Web-site se face prin navigarea pe paginile Web-site-ului pentru identificarea şi alegerea Produselor dorite, plasarea acestora în coşul de cumpărături şi apăsarea butonului de finalizare a comenzii.

Înainte de a fi valide, comenzile înregistrate pe Web-site sunt supuse aprobării prealabile iar Produsele plasate de Cumpărător în coşul de cumpărături nu sunt rezervate şi pot fi achiziţionate de alţi Cumpărători. Validarea comenzii este notificată Cumpărătorului prin transmiterea unui mesaj electronic la adresa de e-mail înregistrată de Cumpărător pe Web-site.

Pentru achiziţionarea oricărui produs sau serviciu de pe Web-site Cumpărătorului îi sunt solicitate informații financiare personale, inclusiv, fără limitare, numere de card de credit sau debit, şi/sau alte informații de facturare solicitate de companiile care efectuează servicii de procesare a plăţilor („Procesator”).

Prin plasarea unei comenzi de achiziţie pe Web-site, Cumpărătorul garantează că este autorizat să efectueze achiziţia şi să furnizeze informaţiile financiare necesare inclusiv Procesatorului de plăţi.

În cazul în care un Procesator de plăţi este responsabil pentru colectarea, transmiterea și / sau prelucrarea informațiilor financiare ale Cumpărătorului (și, în unele cazuri, pentru onorarea comenzii), toate obligațiile de plată pentru Produsele comandate pe Web-site sunt reglementate de condițiile de utilizare/ serviciu și politica de confidențialitate ale procesatorului.

Intrarea în stocul Companiei a Produsele plasate de Cumpărător în „lista de dorinţe”, va fi notificată Cumpărătorului printr-un mesaj transmis la adresa de e-mail înregistrată pe Web-site în maxim 48 de ore de la afişarea pe Web-site a produsului şi/sau a cantităţii disponibile.

Compania îsi rezerva dreptul de a dezactiva orice nume de utilizator, parolă sau alt identificator indiferent dacă acestea au fost alese de Utilizator sau de Companie dacă aceasta consideră la un moment dat că au fost încălcate prevderile TCU.

IV. PRETUL PRODUSELOR

Preţurile Produselor afişate pe Web-site sunt exprimate în lei și euro şi includ TVA. Preţurile afişate nu includ contravaloarea serviciilor de curierat aferente livrării Produselor şi nu includ niciun fel de taxe, incluzând aici taxele vamale sau taxele fiscale.

Preţul Produselor afişate pe Web-site nu includ costuri suplimentare care pot sa intervină în cazul cumpărărilor din tări intracomunitare sau extracomunitare. Aceste costuri vor fi plătite distinct fie firmei de curierat fie autorităţilor din aceste ţări. Preţul Produselor se poate modifica prin excluderea TVA în cazul comenzilor plasate din exteriorul Romaniei.

Preţurile în lei afişate pe Web-site sunt stabilite pe baza preţului de achiziţie al Produselor şi a cursului de schimb de la momentul achizitiei Produselor de către Companie.

Preţurile pot fi modificate de Companie, fară a fi obligată să anunţe în prealabil aceste modificări, în cazul modificării preţurilor de către parteneri sau în cazul evoluţiei cursului de schimb valutar.

Preţul afişat pe Web-site în momentul acceptării comenzii este preţul în baza căruia va fi facturată furnizarea produsului. În cazul comenzilor emise pentru preţuri afisate în moneda Euro sau în cazul plăţilor efectuate din conturi bancare în moneda Euro, preţul plătit va fi în lei, calculat la cursul de schimb din ziua procesării plăţii de către banca emitentă a cardului de credit sau de debit.

În cazul în care Compania constată existența unor erori în stabilirea preţurilor afişate pe We-site aceasta va corecta imediat eroarea şi va informa Compărătorul în legătură cu aceasta.

Compania nu are nicio obligaţie de a accepta sau a onora o comandă pentru un Produs al cărui preţ a fost stabilit greșit sau care conţine şi îsi rezervă dreptul de a anula o astfel de comandă chiar dacă a fost acceptată sau care este în desfăşurare. Anularea comenzii va fi adusă la cunoştiinţa Cumpărătorului prin email iar Compania va restitui toate sumele plătite de către Cumpărător după returnarea produselor.

Compania poate efectua reduceri ale unor preţuri, după cum consideră la un moment dat, pentru anumite Produse, perioade de timp şi cantităţi limitate ale acestor Produse.

V. FACTURARE, PLATA SI LIVRAREA PRODUSELOR

Compania va emite factura pentru Produsele comandate imediat după aprobarea comenzii şi o va transmite pe suport electronic la adresa de email a Cumpărătorului înregistrată pe Web-site. Factura pe suport hartie va fi transmisă Cumpărătorului odată cu livrarea Produselor comandate. Factura va fi emisă, după caz, în lei în cazul comenzilor ce provin din Romania sau euro în cazul comenzilor ce provin din exteriorul Romaniei.

Plata Produselor comandate se poate face prin transfer bancar, prin medoda PayPal, prin card bancar sau numerar la livrarea Produselor (plată ramburs). Sunt acceptate la plată carduri bancare Visa sau MasterCard.

Când selectează opţiunea de plată PayPal Cumpărătorul este direcţionat către web-site - ul PayPal pentru “Logare” şi pentru a vizualiza suma de plată înainte de a selecta “Plătiţi acum”.

Plata va fi validatǎ și debitată în Contul de pe Web-site la momentul expedierii comenzii de către Companie.

Toate cardurile bancare utilizate pentru cumpărarea Produselor vor fi supuse în prealabil verificării şi autorizării de plată de către banca emitentă a cardurilor. Dacă banca emitentă a cardului utilizat pentru plata contravalorii Produselor refuză să aprobe sau întârzie plata către Companie, aceasta nu este răspunzătoare pentru întârzierea livrării sau pentru nelivrarea Produselor.

Toate tranzacţiile efectuate cu carduri bancare se realizează prin intermediul unor portale sigure care encriptează datele cardului bancar într-un mediu protejat.

Produsele comandate vor fi livrate, în funcţie de data şi ora comenzii, de oraşul şi țara de destinaţie, într-un interval de timp de 1 zi - 5 zile lucrătoare si vor fi trimise doar la adresa indicată de Cumpǎrǎtor. Livrarea Produselor va avea loc în mod normal în intervalul luni-vineri între orele 9.00 si 18.00.

Orice date care sunt fixate pentru livrarea Produselor sunt aproximative şi Compania nu va fi responsabilă pentru orice intârzieri, indiferent care a fost cauza acestora. Produsele pot fi livrate și înaintea datei de livrare anunţate, cu respectarea obligaţiei de informare prealabilǎ a Cumpǎrǎtorului.

În cazul în care Compania nu are posibilitatea, din orice motiv, de a trimite Produsele comandate de Cumpǎrǎtor (şi aflate ȋn stoc) în termen 14 zile de la efectuarea comenzii, Cumpărătorul are dreptul de a anula comanda, iar Compania va rambursa orice sume plătite de Cumpǎrǎtor pentru aceste Produse.
Compania nu va fi responsabilă de niciun fel de pierderi suferite de Cumpǎrǎtor pentru livrări întarziate sau neonorate din motive ce ţin de Cumpărător.

În cazul în care Cumpǎrǎtorul sau un reprezentant al acestuia nu este la adresa indicată pentru livrare, făcand imposibilă predarea bunurilor de către personalul de livrare, costurile de retur vor fi achitate de Cumpărător Companiei în termen de 5 zile de la emiterea facturii aferente.

Dacǎ Cumpǎrǎtorul va face o solicitare de revenire pentru livrarea bunurilor, acesta va putea fi obligat la achitarea către Companie, înainte de livrare, a unui nou cost de transport.

VI. DREPTURILE SI OBLIGATIILE CUMPARATORULUI

Cumpǎrǎtorul are următoarele drepturi:

 • Ca orice produs comandat prin intermediul Web-site-ului să fie de o calitate satisfăcătoare, corespunzător scopului destinat şi să se conformeze oricărei descrieri oferite pe acest Site;
 • Să primească anumite despăgubiri dacă un produs este defect;
 • Să returneze produsele comandate sau să anuleze orice comandă a unui produs în 14 zile de la data primirii acestuia, şi de a primi suma integrală dacă produsul este defect (consultaţi paragraful “Retunarea Produselor” de mai jos).

Cumpărătorul are următoarele obligaţii:

 • Să despăgubească Compania, la cererea acesteia, pentru orice răspunderi, revendicări, cheltuieli, deteriorări şi pierderi, inclusiv taxe legale, cauzate de orice încălcare a TCU, inclusiv în cazul utilizării Web-site-ului de către oricare altă persoană care acceseazǎ Contul de Web-site Internet, cu sau fără acordul său
 • Să nu se substituie vreunei calități (colaborator, salariat, agent etc).şi să nu acţioneze în niciun fel în numele şi pe seama Companiei

VII. CARDURI CADOU

Cardurile Cadou, tipărite şi virtuale, sunt vândute de Companie prin intermediul Web-site-ului cu acceptarea şi respectarea de către Cumpărător a următoarelor condiţii:

 • Cardurile Cadou pot fi utilizate pentru achiziționarea oricărui produs existent pe Web-site.
 • Cardurile Cadou nu au termen de valabilitate şi pot fi utilizate pe termen nelimitat
 • Cardurile Cadou nu pot fi reîncărcate sau răscumpărate în numerar.
 • Dacă valoarea comenzii este mai micǎ decât valoarea Cardului Cadou, diferenţa de valoare va rămane în soldul Cumpărătorului iar acesta o va putea utiliza pentru comenzi viitoare.
 • Dacă valoarea comenzii depășește valoarea Cardului Cadou, Cumpărătorul va plăti diferenţa prin una dintre modalităţile de plată indicate pe Web-site.
 • Dacă returnați produsele achiziționate și ați folosit un Card Cadou ca una dintre metodele de plată, valoarea returnării, până la valoarea plății inițiale a Cardului Cadou, va fi creditată pe un nou Card Cadou. Suma rămasă din Cardul Cadou iniţial va fi rambursată pe cardul bancar utilizat pentru tranzacție.
 • Cardurile Cadou virtuale vor fi trimise prin e-mail Cumpărătorului după ce comanda completă a fost procesată și plata a fost efectuată.
 • Codurile promoționale nu pot fi aplicate la achiziționarea de Carduri Cadou, cu excepția cazului în care Compania menţionează altfel.
 • Plata contravalorii serviciilor de curierat şi plata oricăror taxe necesare sunt aplicabile şi achiziţiei de produse cu un Card Cadou.

Compania nu este responsabilă:

 • în cazul în care un Card Cadou este pierdut, furat, distrus, utilizat fără permisiune sau livrat la o adresă incorectă sau inexistentă.
 • pentru întârzieri sau eșecuri la livrarea unui Card Cadou cauzat de motive care nu sunt sub controlul Companiei.

Cardurile Cadou pierdute, furate sau distruse nu vor fi înlocuite.

Compania îsi rezervă dreptul de a anula sau de a refuza onorarea unui Card Cadou dacă consideră că o astfel de acţiune este rezonabil necesară.

Compania își rezervă dreptul de a modifica acești termeni ori de cate ori va considera necesar, orice astfel de modificări fiind postate pe Web-site.

VIII. DATELE CU CARACTER PERSONAL

Compania colectează date cu caracter personal atunci când comunică sau interacționează cu Utilizatorii sau Cumpărătorii prin intermediul Web-site-ului, de regulă date necesare identificării, localizării, contactării sau încheierii Contractului cu Utilizatorul sau Cumpărătorul.

Compania poate colecta, fără ca enumerarea să fie exhaustivă, date cu caracter personal care includ:

 • Date necesare înregistrării unui cont de cumpărături sau a unei liste de dorințe,
 • Date de facturare şi livrare a produselor comandate,
 • Datele contului bancar şi datele cardurilor bancare,
 • Date de abonare la newsletter-ul Web-site-ului,
 • Informații despre tranzacții sau despre interacţiunea Cumpărătorului cu Compania, cum ar fi istoricul achizițiilor, informații despre contul clienților etc,
 • Informații despre computer și/sau dispozitive mobile utilizate de Cumpărător și informaţii privind serviciile de notificare pe care acesta le solicită,
 • Informații precise despre locație, dacă acestea sunt furnizate de Cumpărător,
 • Informații generale despre locație de pe browserul sau dispozitivul Cumpărătorului.

Mai pot fi colectate informaţii cum ar fi adrese de protocol Internet (IP) sau alte identificatoare de dispozitiv, informații despre browser, furnizor de servicii internet (ISP), sistem de operare, locație, data și ora etc.

Colectarea datelor cu caracter personal se face prin diverse modalitǎți si instrumente specifice precum: aplicaţia de gestiune a newsletterului prezentă pe Web-site, bifarea opţiunii de abonare la newsletter din cosul de cumpărături sau prin diversele formulare de abonare disponibile pe Web-site.

Opţiunea pentru abonare la newsletterul Web-site-ului implică acceptul Utilizatorilor ca datele lor personale să fie păstrate şi prelucrate.

Scopul prelucrării acestor date sunt: înregistrarea în scopuri financiar- contabile si emiterea facturii fiscale, informarea cu privire la comanda plasată de Cumpărator pe Web-site, informarea despre produsele şi promoţiile Companiei sau despre orice alte promoţii sau activităţi desfăşurate de Companie, respectiv activităţi de marketing/trimiterea de newslettere din baza de date a Companiei, realizarea de analize statistice.

Compania se obligă ca datele personale să nu fie difuzate către terti, cu excepţia partenerilor de servicii de marketing şi alte servicii, agreaţi de Companie cu care există contracte în acest sens şi care se obligă prin acestea să protejeze aceste date.

Utilizatorii se pot dezabona de la primirea newsletter-ului când nu mai doresc prelucrarea datelor cu caracter personal prin bifarea opţiunii “Dezabonare” din cadrul acestuia trebuie să existe dovada acordului expres. Pentru mai multe detalii vezi Politica cu privire la protecția datelor personale.

Conform cerinţelor legale pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date Compania are obligația de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care le furnizează Utilizatorul sau Cumpărătorul.

Cumpărătorul se obligă să furnizeze Companiei datele necesare facturării, acestea fiind necesare emiterii facturii fiscale aferente comenzii plasate. Refuzul Cumpărătorului de a furniza aceste date determina anularea comenzii.

IX. POLITICA DE RETUNARE

Cumpărătorul poate refuza Produsele comandate şi livrate în cazul în care acestea nu corespund descrierii afişată pe Web-site.
Cumpărătorul are dreptul să notifice în scris Compania că renuntă la cumpărare, fară penalităţi şi fară invocarea unui motiv, în termen de 14 zile calendaristice de la data primirii produsului. Data primirii Produselor este data preluării acestora de la reprezentantul firmei de curierat/transport. Aceastǎ datǎ poate fi verificată si demonstrată prin documentele de livrare înmânate de curier/transportator.
Nu pot fi returnate Produsele de îngrijire a pielii, a părului şi cosmeticele care au fost deschise şi/sau desigilate sau nu au ambalajul iniţial. De asemenea nu pot fi returnate parfumurile, cremele, săpunurile, şampoanele, balsamurile, lacurile de unghii şi spray-urile care sunt pentru vânzare definitivă şi/sau nu pot fi returnate datorită restricţiilor de transport.
Cumpărătorul va suporta costurile suplimentare aferente returnării Produselor în cazul renuţării la cumpararea produsului dupǎ primirea acestuia. Prin costuri suplimentare se înțelege orice cost de transport, de livrare, costuri generate de diminuarea valorii Produselor ca rezultat al manipulărilor repetate, taxe poștale sau taxe de orice alta natură.

Returul Produselor se face in termen de 14 zile calendaristice de la data livrarii Produselor, in baza formularului de retur pe care il puteti accesa aici iar pentru a fi luat in considerare, formularul de retur poate fi trimis cel mai tarziu in a 14-a zi calendaristică de la data primirii produsului.
Astfel, potrivit LEGII, perioada de returnare a unui Bun sau renunțare la un Serviciu expiră în termen de 14 zile de la:
- ziua în care Cumpărătorul intră în posesia fizică a ultimului Bun – în cazul în care Cumparatorul comandă printr-o singură comandă Produse multiple care vor fi livrate separate,
- ziua în care Cumpărătorul intră în posesia fizică a ultimului Bun sau a ultimei piese – în cazul livrării unui produs care constă din mai multe loturi sau piese

În cazul in care Cumpărătorul decide să se retragă din Contract, acesta va putea completa online formularul de retur ce se regăseste la adresa http://www.savinskin.com sau https://www.savinskin.ro

În cazul în care Clientul/ Cumpărătorul solicită retragerea din Contract în cadrul termenului legal de retragere din contract, trebuie să returneze şi eventualele cadouri care au însoţit produsul respectiv fără ca acestea să fi fost utillizate, desfăcute sau desigilate.
În cazul în care Comanda este achitată, Compania va rambursa suma platită în maxim 14 (paisprezece) zile de la data informării Companiei de către Cumpărător asupra deciziei sale de retragere din Contract.
Rambursarea sumelor în 14 zile calendaristice de la recepţionarea fizică a Produselor la sediul SAVINVIBE, se face în contul bancar indicat obligatoriu de către Cumpărător în Formularul de Retur.
Restituirea sumelor încasate, în cazul în care Cumpărătorul nu doreste un alt produs, se va face prin transfer bancar, in contul indicat in scris pe Formularul de Retur de catre Cumparator.
În funcţie de modalitatea de livrare a Produselor selectată de Cumpărător pe Web-site, suma rambursată va fi egală cu suma rezultată prin reţinerea de către Companie, din valoarea achitată de Cumpărător, a sumelor aferente cheltuielilor de transport şi livrare.

Nu pot fi returnate Produse care:

 • depăşesc termenul de 14 zile calendaristice de la data primirii;
 • au facut obiectul unei lichidări finale de stoc, în urma careia Cumpărătorul a beneficiat de o reducere a pretului;
 • au fost achiziţionate din showroom si, deşi prezentau unele defecte, Cumpărătorul le-a acceptat şi a beneficiat de o reducere corespunzătoare a preţului;
 • au fost distinct personalizate la cererea Cumpărătorului;
 • prezintă urme de lovire sau deteriorare;
 • prezinta urme vizibile de uzură;

De asemenea nu pot fi returnate:

 • Produsele al căror preţ depinde de fluctuaţiile de pe piaţa financiară pe care Compania nu le poate controla şi care pot avea loc pe parcursul perioadei de retragere;
 • Produsele care sunt susceptibile a se deteriora sau a expira rapid;
 • Produsele sigilate care nu pot fi returnate din motive de protecţie a sănătăţii sau din motive de igienă şi care au fost desigilate de Cumpǎrǎtor;
 • Produsele care sunt, după livrare, potrivit naturii acestora, inseparabil amestecate cu alte elemente;
 • înregistrările audio sau video sigilate sau de programe informatice sigilate care au fost desigilate după livrare;
 • conţinutul digital care nu este livrat pe un suport material, dacă prestarea a început cu acordul prealabil expres al Cumpǎrǎtorului şi după ce acesta a confirmat că a luat cunoştinţă de faptul că îşi va pierde dreptul la retragere.

Produsele vor fi obligatoriu returnate în ambalajul original (ambalajul în care au fost achizitionate), cu toate accesoriile şi eticheta inţială, intacte fară urme de utilizare, deteriorare, lovire, fără urme de adeziv sau alte asemenea substanțe.

Pentru Produsele ridicate de către Cumpărător direct din showroom/depozit, pentru care Cumpărătorul a avut posibilitatea verificării în mod direct a calităţii şi specificaţiilor prezentate, nu se aplicǎ condiţiile de retur prevăzute ȋn prezenta secțiune.

Nerespectarea condiţiilor de mai sus, precum şi punerea produsului, prin orice mijloc, într-o stare necorespunzătoare repunerii în vânzare, duce la refuzul returului. În cazul în care un Cumpărător efectuează în mod repetat retunări de Produse, Compania poate refuza la un moment dat o noua retunare, postarea de noi comenzi sau poate proceda la dezactivarea Contului Cumpărătorului.

X. DREPTURI DE AUTOR

Întregul conţinut de pe http://www.savinskin.com şi http://www.savinskin.ro (care include, dar nu se limiteazǎ la): texte, grafice, vizualuri, Produse, idei, poze, video, sunete sunt proprietatea S.C. SAVINVIBE S.R.L., înregistrată la Registrul Comerţului Bucuresti sub nr. J40/10857/2019, C.U.I. RO41531956, cu sediul social în Bucureşti, Sector 4, Str. Mitropolitul Nifon nr.13, Et.2, Ap. 8.

Însemnele grafice, denumirile, mărcile (cum sunt, de exemplu: numele Web-site-ului SAVIN’SKIN si numele companiei SAVINVIBE) sunt proprietatea S.C. SAVINVIBE S.R.L. și nu pot fi preluate şi/sau folosite fară acordul prealabil scris al proprietarului.

Web-site-ul și întregul conținut, caracteristicile (inclusiv, dar fără a se limita la acestea, toate informațiile, software-ul, textul, afișajele, imaginile, videoclipurile și audio, precum și designul, selecția și aranjarea acestora), sunt deținute de Companie sau de furnizorii acesteia.

Utilizarea Web-site-ului este permisă numai pentru uz personal, non-comercial. Nu este permisă reproducerea, distribuirea, modificarea, descărcarea, stocarea informaţiilor şi conţinutului, crearea de lucrări derivate, afişarea publică a niciunui dintre materialele de pe Web-site, cu excepția următoarelor:

 • stocarea temporară în computer a unor copii a acestor materiale pentru vizualizarea ulterioară
 • imprimarea unor pagini ale Web-site-lui pentru utilizare personală, non-comercială și nu pentru reproducere, publicare sau distribuire ulterioară. Imprimarea, copierea, modificarea, descărcarea sau utilizarea în alt mod a Web-site-ului încălcarea TCU, dreptul de a utiliza Web-site-ul va înceta imediat și trebuie, fără nicio solicitare din partea Companiei, să returnați sau distrugeți copii ale materialelor pe care le-ați făcut.

Nu este permisă folosirea ilustrațiilor, fotografiilor, secvențelor video sau audio sau oricărei reprezentări grafice separat de textul însoțitor.

Nu este permisă ştergerea sau modificarea a niciunui aviz de drepturi de autor, marcă comercială sau alte drepturi de proprietate privind materialele de pe acest Web-site.

Nu este permisă accesarea sau folosirea pentru scopuri comerciale a niciunei părţi a Web-site-ului, servicii sau materiale disponibile prin intermediul Web-site-ului.

Orice utilizare a site-ului web care nu este permisă în mod expres de acești TCU reprezintă o încălcare a acestor TCU și poate încălca drepturile de autor, mărcile comerciale și alte legi.

XI. LIMITAREA RASPUNDERII COMPANIEI

Compania nu garantează ca Web-site-urile http://www.savinskin.com şi http://www.savinskin.ro si continutul acestora nu conţin erori sau că întregul conţinut este 100% corect şi valid.

Orice eroare, omisiune, greşeală tipografică sau de redactare care apare în documentăţia de vânzare sau pe Web-site, pe oferte, lista de preţuri, factură sau alt document sau informaţii furnizate de Companie se vor corecta fară nicio răspundere din partea Companiei.

Niciun Conținut transmis cǎtre Utilizator sau Cumpărător, prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic, etc) sau dobândit de acesta prin accesarea, vizitarea şi/sau vizualizarea Web-site-ului nu constituie o obligație contractuală din partea Companiei şi/sau al angajatului/prepusului Companiei care a mijlocit transferul de Conținut, în cazul în care aceasta există, faţǎ de respectivul Continut.

Caracteristicile produselor prezentate pe Web-site sunt cele puse la dispoziţie de către producǎtori şi furnizori iar Compania oferǎ suportul tehnic pentru afişarea lor.

Compania nu răspunde pentru prejudiciile create, din cauze ce exclud culpa sa, de nefuncţionarea Web-site-ului precum şi pentru cele rezultând din imposibilitatea accesării paginilor Web-site-ului (ex. defecţiuni la reţeaua de internet).

Compania nu este răspunzătoare şi nu se va considera că a încălcat TCU în cazul incapacităţii sau întârzierii de a îndeplini oricare dintre obligaţiile din TCU, dacă întârzierea a avut loc din motive care nu pot fi controlate de Companie cum ar fi forţa majoră, cazurile fortuite, modificări ale legislaţiei, întreruperile în alimentarea cu energie electrică, deconectarea sau orice acţiuni ale vreunui angajat al Companiei făcute cu rea credinţă.

Compania nu va fi răspunzătoare dacă, din orice motiv, toate părțile Web-site-ului nu sunt disponibile în orice moment sau în orice perioadă. Din când în când, Compania poate restricționa accesul la anumite părți ale Web-site-ului sau la întregul Web-site pentru utilizatori, inclusiv utilizatorii înregistrați.

Compania nu garantează şi nu își asumă nicio răspundere pentru orice pierderi sau daune legate sau în legătură cu achiziția Produselor de pe Web-site prin intermediul oricărui procesator de plăți. Compania nu garantează şi nu își asumă nicio răspundere pentru pierderea, utilizarea necorespunzătoare a informaţiilor financiare de către procesatorul de plăţi sau banca emitentă a cardului bancar.

Cumpărătorul este singurul responsabil pentru toate tranzacțiile care utilizează informațiile financiare sau pentru comisioanele percepute de procesatorul de plăţi sau banca emitentă a cardului bancar.

Compania nu garantează şi nu își asumă nicio răspundere pentru pierderi de profit directe sau indirecte, pierderi sau daune speciale sau indirecte, costuri, cheltuieli sau alte revendicări de despăgubire (cauzate de neglijenţa unor angajaţi ai Companiei sau a unor terţi care sunt în legătură cu contractul).

XII. SOLUTIONAREA LITIGIILOR. LEGEA APLICABILA

Orice sesizare sau reclamaţie în legătură cu Web-site-ul, TCU sau executarea Contractului trebuie transmisă prin e-mail la adresa contact@savinvibe.com menţionând toate detaliile, inclusiv data de achiziţie şi numărul comenzii acolo unde este cazul, numele şi prenumele complet, adresa şi datele de contact.

Toate aspectele referitoare la Web-site și la TCU și orice litigiu sau cerere care decurg din acestea sau în legătură cu acestea (în fiecare caz, inclusiv litigii sau pretenții necontractuale), sunt reglementate și interpretate în conformitate cu legile din Romania.

Orice litigii apărute între Cumpărător şi Companie în legătură cu Web-site-ul sau TCU vor fi solutionate mai întai pe cale amiabilă. În cazul in care acest lucru nu este posibil, solutionarea va reveni instanţelor de judecată competente din Bucureşti.PLĂȚI SECURIZATE

Compania va emite factura pentru Produsele comandate imediat după aprobarea comenzii şi o va transmite pe suport electronic la adresa de email a Cumpărătorului înregistrată pe Web-site. Factura pe suport hartie va fi transmisă Cumpărătorului odată cu livrarea Produselor comandate. Factura va fi emisă, după caz, în lei în cazul comenzilor ce provin din Romania sau euro în cazul comenzilor ce provin din exteriorul Romaniei.

Plata Produselor comandate se poate face prin transfer bancar, prin medoda PayPal, prin card bancar sau numerar la livrarea Produselor (plată ramburs). Sunt acceptate la plată carduri bancare Visa sau MasterCard.

Când selectează opţiunea de plată PayPal Cumpărătorul este direcţionat către web-site - ul PayPal pentru “Logare” şi pentru a vizualiza suma de plată înainte de a selecta “Plătiţi acum”.

Plata va fi validatǎ și debitată în Contul de pe Web-site la momentul expedierii comenzii de către Companie.

Toate cardurile bancare utilizate pentru cumpărarea Produselor vor fi supuse în prealabil verificării şi autorizării de plată de către banca emitentă a cardurilor. Dacă banca emitentă a cardului utilizat pentru plata contravalorii Produselor refuză să aprobe sau întârzie plata către Companie, aceasta nu este răspunzătoare pentru întârzierea livrării sau pentru nelivrarea Produselor.

Toate tranzacţiile efectuate cu carduri bancare se realizează prin intermediul unor portale sigure care encriptează datele cardului bancar într-un mediu protejat.LIVRARE

Expedierea pachetului dumneavoastră

Produsele comandate vor fi livrate, în funcţie de data şi ora comenzii, de oraşul şi țara de destinaţie, într-un interval de timp de 1 zi - 5 zile lucrătoare si vor fi trimise doar la adresa indicată de Cumpǎrǎtor. Livrarea Produselor va avea loc în mod normal în intervalul luni-vineri între orele 9.00 si 18.00.

Orice date care sunt fixate pentru livrarea Produselor sunt aproximative şi Compania nu va fi responsabilă pentru orice intârzieri, indiferent care a fost cauza acestora. Produsele pot fi livrate și înaintea datei de livrare anunţate, cu respectarea obligaţiei de informare prealabilǎ a Cumpǎrǎtorului.

În cazul în care Compania nu are posibilitatea, din orice motiv, de a trimite Produsele comandate de Cumpǎrǎtor (şi aflate ȋn stoc) în termen 14 zile de la efectuarea comenzii, Cumpărătorul are dreptul de a anula comanda, iar Compania va rambursa orice sume plătite de Cumpǎrǎtor pentru aceste Produse.
Compania nu va fi responsabilă de niciun fel de pierderi suferite de Cumpǎrǎtor pentru livrări întarziate sau neonorate din motive ce ţin de Cumpărător.

În cazul în care Cumpǎrǎtorul sau un reprezentant al acestuia nu este la adresa indicată pentru livrare, făcand imposibilă predarea bunurilor de către personalul de livrare, costurile de retur vor fi achitate de Cumpărător Companiei în termen de 5 zile de la emiterea facturii aferente.

Dacǎ Cumpǎrǎtorul va face o solicitare de revenire pentru livrarea bunurilor, acesta va putea fi obligat la achitarea către Companie, înainte de livrare, a unui nou cost de transport.POLITICA DE RETUR

Cumpărătorul poate refuza Produsele comandate şi livrate în cazul în care acestea nu corespund descrierii afişată pe Web-site. Cumpărătorul are dreptul să notifice în scris Compania că renuntă la cumpărare, fară penalităţi şi fară invocarea unui motiv, în termen de 14 zile calendaristice de la data primirii produsului. Data primirii Produselor este data preluării acestora de la reprezentantul firmei de curierat/transport. Aceastǎ datǎ poate fi verificată si demonstrată prin documentele de livrare înmânate de curier/transportator. Nu pot fi returnate Produsele de îngrijire a pielii, a părului şi cosmeticele care au fost deschise şi/sau desigilate sau nu au ambalajul iniţial. De asemenea nu pot fi returnate parfumurile, cremele, săpunurile, şampoanele, balsamurile, lacurile de unghii şi spray-urile care sunt pentru vânzare definitivă şi/sau nu pot fi returnate datorită restricţiilor de transport. Cumpărătorul va suporta costurile suplimentare aferente returnării Produselor în cazul renuţării la cumpararea produsului dupǎ primirea acestuia. Prin costuri suplimentare se înțelege orice cost de transport, de livrare, costuri generate de diminuarea valorii Produselor ca rezultat al manipulărilor repetate, taxe poștale sau taxe de orice alta natură.

Returul Produselor se face in termen de 14 zile calendaristice de la data livrarii Produselor, in baza formularului de retur pe care il puteti accesa aici iar pentru a fi luat in considerare, formularul de retur poate fi trimis cel mai tarziu in a 14-a zi calendaristică de la data primirii produsului.
Astfel, potrivit LEGII, perioada de returnare a unui Bun sau renunțare la un Serviciu expiră în termen de 14 zile de la:

 • ziua în care Cumpărătorul intră în posesia fizică a ultimului Bun – în cazul în care Cumparatorul comandă printr-o singură comandă Produse multiple care vor fi livrate separate
 • ziua în care Cumpărătorul intră în posesia fizică a ultimului Bun sau a ultimei piese – în cazul livrării unui produs care constă din mai multe loturi sau piese

În cazul in care Cumpărătorul decide să se retragă din Contract, acesta va putea completa online formularul de retur ce se regăseste la adresa https://www.savinskin.com sau http://www.savinskin.ro

În cazul în care Clientul/ Cumpărătorul solicită retragerea din Contract în cadrul termenului legal de retragere din contract, trebuie să returneze şi eventualele cadouri care au însoţit produsul respectiv fără ca acestea să fi fost utillizate, desfăcute sau desigilate.
În cazul în care Comanda este achitată, Compania va rambursa suma platită în maxim 14 (paisprezece) zile de la data informării Companiei de către Cumpărător asupra deciziei sale de retragere din Contract.
Rambursarea sumelor în 14 zile calendaristice de la recepţionarea fizică a Produselor la sediul SAVINVIBE, se face în contul bancar indicat obligatoriu de către Cumpărător în Formularul de Retur. Restituirea sumelor încasate, în cazul în care Cumpărătorul nu doreste un alt produs, se va face prin transfer bancar, in contul indicat in scris pe Formularul de Retur de catre Cumparator.
În funcţie de modalitatea de livrare a Produselor selectată de Cumpărător pe Web-site, suma rambursată va fi egală cu suma rezultată prin reţinerea de către Companie, din valoarea achitată de Cumpărător, a sumelor aferente cheltuielilor de transport şi livrare.

Nu pot fi returnate Produse care:

 • depăşesc termenul de 14 zile calendaristice de la data primirii;
 • au facut obiectul unei lichidări finale de stoc, în urma careia Cumpărătorul a beneficiat de o reducere a pretului;
 • au fost achiziţionate din showroom si, deşi prezentau unele defecte, Cumpărătorul le-a acceptat şi a beneficiat de o reducere corespunzătoare a preţului;
 • au fost distinct personalizate la cererea Cumpărătorului;
 • prezintă urme de lovire sau deteriorare;
 • prezinta urme vizibile de uzură;

De asemenea nu pot fi returnate:

 • Produsele al căror preţ depinde de fluctuaţiile de pe piaţa financiară pe care Compania nu le poate controla şi care pot avea loc pe parcursul perioadei de retragere;
 • Produsele care sunt susceptibile a se deteriora sau a expira rapid;
 • Produsele sigilate care nu pot fi returnate din motive de protecţie a sănătăţii sau din motive de igienă şi care au fost desigilate de Cumpǎrǎtor;
 • Produsele care sunt, după livrare, potrivit naturii acestora, inseparabil amestecate cu alte elemente;
 • înregistrările audio sau video sigilate sau de programe informatice sigilate care au fost desigilate după livrare;
 • conţinutul digital care nu este livrat pe un suport material, dacă prestarea a început cu acordul prealabil expres al Cumpǎrǎtorului şi după ce acesta a confirmat că a luat cunoştinţă de faptul că îşi va pierde dreptul la retragere.

Produsele vor fi obligatoriu returnate în ambalajul original (ambalajul în care au fost achizitionate), cu toate accesoriile şi eticheta inţială, intacte fară urme de utilizare, deteriorare, lovire, fără urme de adeziv sau alte asemenea substanțe.

Pentru Produsele ridicate de către Cumpărător direct din showroom/depozit, pentru care Cumpărătorul a avut posibilitatea verificării în mod direct a calităţii şi specificaţiilor prezentate, nu se aplicǎ condiţiile de retur prevăzute ȋn prezenta secțiune.

Nerespectarea condiţiilor de mai sus, precum şi punerea produsului, prin orice mijloc, într-o stare necorespunzătoare repunerii în vânzare, duce la refuzul returului. În cazul în care un Cumpărător efectuează în mod repetat retunări de Produse, Compania poate refuza la un moment dat o noua retunare, postarea de noi comenzi sau poate proceda la dezactivarea Contului Cumpărătorului.NOTIFICARE LEGALĂ

I. DREPTURI DE AUTOR

Întregul conţinut de pe http://www.savinskin.com şi http://www.savinskin.ro (care include, dar nu se limiteazǎ la): texte, grafice, vizualuri, Produse, idei, poze, video, sunete sunt proprietatea S.C. SAVINVIBE S.R.L., înregistrată la Registrul Comerţului Bucuresti sub nr. J40/10857/2019, C.U.I. RO41531956, cu sediul social în Bucureşti, Sector 4, Str. Mitropolitul Nifon nr.13, Et.2, Ap. 8.

Însemnele grafice, denumirile, mărcile (cum sunt, de exemplu: numele Web-site-ului SAVIN’SKIN si numele companiei SAVINVIBE) sunt proprietatea S.C. SAVINVIBE S.R.L. și nu pot fi preluate şi/sau folosite fară acordul prealabil scris al proprietarului.

Web-site-ul și întregul conținut, caracteristicile (inclusiv, dar fără a se limita la acestea, toate informațiile, software-ul, textul, afișajele, imaginile, videoclipurile și audio, precum și designul, selecția și aranjarea acestora), sunt deținute de Companie sau de furnizorii acesteia.

Utilizarea Web-site-ului este permisă numai pentru uz personal, non-comercial. Nu este permisă reproducerea, distribuirea, modificarea, descărcarea, stocarea informaţiilor şi conţinutului, crearea de lucrări derivate, afişarea publică a niciunui dintre materialele de pe Web-site, cu excepția următoarelor:

 • stocarea temporară în computer a unor copii a acestor materiale pentru vizualizarea ulterioară
 • imprimarea unor pagini ale Web-site-lui pentru utilizare personală, non-comercială și nu pentru reproducere, publicare sau distribuire ulterioară.

Imprimarea, copierea, modificarea, descărcarea sau utilizarea în alt mod a Web-site-ului încălcarea TCU, dreptul de a utiliza Web-site-ul va înceta imediat și trebuie, fără nicio solicitare din partea Companiei, să returnați sau distrugeți copii ale materialelor pe care le-ați făcut.

Nu este permisă folosirea ilustrațiilor, fotografiilor, secvențelor video sau audio sau oricărei reprezentări grafice separat de textul însoțitor.

Nu este permisă ştergerea sau modificarea a niciunui aviz de drepturi de autor, marcă comercială sau alte drepturi de proprietate privind materialele de pe acest Web-site.

Nu este permisă accesarea sau folosirea pentru scopuri comerciale a niciunei părţi a Web-site-ului, servicii sau materiale disponibile prin intermediul Web-site-ului.

Orice utilizare a site-ului web care nu este permisă în mod expres de acești TCU reprezintă o încălcare a acestor TCU și poate încălca drepturile de autor, mărcile comerciale și alte legi.

II. LIMITAREA RASPUNDERII COMPANIEI

Compania nu garantează ca Web-site-urile http://www.savinskin.com şi http://www.savinskin.ro si continutul acestora nu conţin erori sau că întregul conţinut este 100% corect şi valid.

Orice eroare, omisiune, greşeală tipografică sau de redactare care apare în documentăţia de vânzare sau pe Web-site, pe oferte, lista de preţuri, factură sau alt document sau informaţii furnizate de Companie se vor corecta fară nicio răspundere din partea Companiei.

Niciun Conținut transmis cǎtre Utilizator sau Cumpărător, prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic, etc) sau dobândit de acesta prin accesarea, vizitarea şi/sau vizualizarea Web-site-ului nu constituie o obligație contractuală din partea Companiei şi/sau al angajatului/prepusului Companiei care a mijlocit transferul de Conținut, în cazul în care aceasta există, faţǎ de respectivul Continut.

Caracteristicile produselor prezentate pe Web-site sunt cele puse la dispoziţie de către producǎtori şi furnizori iar Compania oferǎ suportul tehnic pentru afişarea lor.

Compania nu răspunde pentru prejudiciile create, din cauze ce exclud culpa sa, de nefuncţionarea Web-site-ului precum şi pentru cele rezultând din imposibilitatea accesării paginilor Web-site-ului (ex. defecţiuni la reţeaua de internet).

Compania nu este răspunzătoare şi nu se va considera că a încălcat TCU în cazul incapacităţii sau întârzierii de a îndeplini oricare dintre obligaţiile din TCU, dacă întârzierea a avut loc din motive care nu pot fi controlate de Companie cum ar fi forţa majoră, cazurile fortuite, modificări ale legislaţiei, întreruperile în alimentarea cu energie electrică, deconectarea sau orice acţiuni ale vreunui angajat al Companiei făcute cu rea credinţă.

Compania nu va fi răspunzătoare dacă, din orice motiv, toate părțile Web-site-ului nu sunt disponibile în orice moment sau în orice perioadă. Din când în când, Compania poate restricționa accesul la anumite părți ale Web-site-ului sau la întregul Web-site pentru utilizatori, inclusiv utilizatorii înregistrați.

Compania nu garantează şi nu își asumă nicio răspundere pentru orice pierderi sau daune legate sau în legătură cu achiziția Produselor de pe Web-site prin intermediul oricărui procesator de plăți. Compania nu garantează şi nu își asumă nicio răspundere pentru pierderea, utilizarea necorespunzătoare a informaţiilor financiare de către procesatorul de plăţi sau banca emitentă a cardului bancar.

Cumpărătorul este singurul responsabil pentru toate tranzacțiile care utilizează informațiile financiare sau pentru comisioanele percepute de procesatorul de plăţi sau banca emitentă a cardului bancar.

Compania nu garantează şi nu își asumă nicio răspundere pentru pierderi de profit directe sau indirecte, pierderi sau daune speciale sau indirecte, costuri, cheltuieli sau alte revendicări de despăgubire (cauzate de neglijenţa unor angajaţi ai Companiei sau a unor terţi care sunt în legătură cu contractul).

III. SOLUTIONAREA LITIGIILOR. LEGEA APLICABILA

Orice sesizare sau reclamaţie în legătură cu Web-site-ul, TCU sau executarea Contractului trebuie transmisă prin e-mail la adresa contact@savinvibe.com menţionând toate detaliile, inclusiv data de achiziţie şi numărul comenzii acolo unde este cazul, numele şi prenumele complet, adresa şi datele de contact.

Toate aspectele referitoare la Web-site și la TCU și orice litigiu sau cerere care decurg din acestea sau în legătură cu acestea (în fiecare caz, inclusiv litigii sau pretenții necontractuale), sunt reglementate și interpretate în conformitate cu legile din Romania.

Orice litigii apărute între Cumpărător şi Companie în legătură cu Web-site-ul sau TCU vor fi solutionate mai întai pe cale amiabilă. În cazul in care acest lucru nu este posibil, solutionarea va reveni instanţelor de judecată competente din Bucureşti.