LIVRARE

Expedierea pachetului dumneavoastră

Produsele comandate vor fi livrate, în funcţie de data şi ora comenzii, de oraşul şi țara de destinaţie, într-un interval de timp de 1 zi - 5 zile lucrătoare si vor fi trimise doar la adresa indicată de Cumpǎrǎtor. Livrarea Produselor va avea loc în mod normal în intervalul luni-vineri între orele 9.00 si 18.00.

Orice date care sunt fixate pentru livrarea Produselor sunt aproximative şi Compania nu va fi responsabilă pentru orice intârzieri, indiferent care a fost cauza acestora. Produsele pot fi livrate și înaintea datei de livrare anunţate, cu respectarea obligaţiei de informare prealabilǎ a Cumpǎrǎtorului.

În cazul în care Compania nu are posibilitatea, din orice motiv, de a trimite Produsele comandate de Cumpǎrǎtor (şi aflate ȋn stoc) în termen 14 zile de la efectuarea comenzii, Cumpărătorul are dreptul de a anula comanda, iar Compania va rambursa orice sume plătite de Cumpǎrǎtor pentru aceste Produse.
Compania nu va fi responsabilă de niciun fel de pierderi suferite de Cumpǎrǎtor pentru livrări întarziate sau neonorate din motive ce ţin de Cumpărător.

În cazul în care Cumpǎrǎtorul sau un reprezentant al acestuia nu este la adresa indicată pentru livrare, făcand imposibilă predarea bunurilor de către personalul de livrare, costurile de retur vor fi achitate de Cumpărător Companiei în termen de 5 zile de la emiterea facturii aferente.

Dacǎ Cumpǎrǎtorul va face o solicitare de revenire pentru livrarea bunurilor, acesta va putea fi obligat la achitarea către Companie, înainte de livrare, a unui nou cost de transport.