ANXIETATE

Oskia

Vitamin E Bath Oil

458 lei
Oskia

Rose De Mai Massage Candle

287 lei
Pursoma

Bain De Pied (Recovery) Foot Soak

59 lei
Pursoma

Deep Sleep Ritual (CBD)

161 lei
Pursoma

Unplug Ritual (Detoxifying + Revitalizing) Bath

98 lei
Pursoma

Moonlit Ritual (Sleeping+Dreaming) Bath

98 lei
Pursoma

Minerals De Mer (Daily Balancing) Bath

68 lei
Pursoma

Apres Savasana (Tranquility) Soak

68 lei
Pursoma

Digital Detox Bath

166 lei
Pursoma

Resurrection (Energizing) Bath

176 lei